De afdeling Management Consultancy verzorgt diensten gericht op het opzetten, invoeren, beoordelen, begeleiden bij certificeren en het vervolmaken van kwaliteitsmanagementzorgsystemen en andere organisatorische aspecten van kwaliteit, ARBO en milieu:

 

De filosofie van QD&A is om het fenomeen ‘kwaliteit’ vanuit een zoveel mogelijk praktische invalshoek te belichten. Dit resulteert in een doeltreffend werkend systeem, met een maximum aan effect en een minimum aan papier.

QD&A kan uw management en key-personeel begeleiden en opleiden op het gebied van kwaliteitszorg.

Tevens kan QD&A al uw medewerkers de grondbegrippen van kwaliteit en kwaliteitszorg bijbrengen en deze medewerkers inzicht geven in het bij u opgezette kwaliteitsysteem.

Als extern bureau kan QD&A uw management ondersteuning bieden bij het ontwerpen en implementatie van een kwaliteitssysteem.

Tenslotte is QD&A in staat het geïmplementeerde, al of niet gecertificeerde kwaliteitssysteem te beoordelen.

 

Kenmerkende diensten van QD&A zijn op het gebied van Kwaliteit:

• het verzorgen van metingen, presentaties en trainingen;

• het assisteren bij het realiseren van kwaliteitssystemen (ISO-9000);

• het uitvoeren van bedrijfsaudits;

• het uitvoeren van leveranciersaudits;

• het uitvoeren van interne audits;

• het opzetten en verzorgen van interne auditcursussen

 

Management zorgsysteem

 

QD&A is gespecialiseerd in het opzetten en toepassing van de contractbeheersing van innovatieve contractvormen. Zoals Design & Construct (D&C), DBFM en Alliantiecontracten.

Bij deze contracten begeleidt QD&A zowel de totstandkoming van het contract, het aanbestedingstraject als de realisatiefase. In de realisatiefase ontwikkelen, organiseren en implementeren wij het toetsproces passend bij de aard van deze contracten. Dit betreft Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) dan wel Externe KwaliteitsBorging (EKB). In dit kader voeren wij tevens audits uit bij opdrachtnemers.

 

Daarnaast hebben wij ruime ervaring met de beheersing van grote projecten, toegespitst op: Opstellen projectplannen (b.v. conform “Beheersmodel Grote Projecten” van het Ministerie van Verkeer en & Waterstaat; Risicomanagement; Opzet en implementatie van beheersprocessen en interne auditing; Rechtmatigheid van betaling. Wij voeren voor opdrachtgevers gespecialiseerde audits en projectevaluaties uit, hoofdzakelijk bij opdrachtnemers zoals ingenieursbureau’s en Opdrachtnemers. Deze audits kunnen zijn gericht op naleving van contractuele voorwaarden, verbetering van samenwerking tussen partijen, projectbeheersing en contractbeheersing, Tot slot geven wij praktijktrainingen op het gebied van contractbeheersing en auditing. Hierbij hanteren wij een praktijkgerichte benadering die door deelnemers meteen in de praktijk kan worden toegepast.

 

De afdeling projectmanagement en projectondersteuning biedt een aantal diensten gericht op het uitvoeren en begeleiden van projecten.

De activiteiten bestaan onder andere uit:

 • het voeren van projectadministratie;
 • het ontwerpen en beheren van planningen;
 • het verzorgen van kosten bewaking;
 • het inkopen en beheren van materiaal en diensten;
 • het toezicht houden - opzetten en onderhouden van project QA en/of QC systemen

 

De medewerkers, van QD&A worden ingezet voor complete en/of deelopdrachten en assisteren gedurende perioden van hoge werkdruk. Geheel naar wens van en in overleg met de opdrachtgever worden de diensten separaat of als geïntegreerd onderdeel in het bedrijf van de opdrachtgever aangeboden.

 

systeemgerichte contractbeheersing

project management

Kenmerkende diensten van QD&A zijn op het gebied van ARBO:

 • het ontwerpen van ARBO-systemen en de begeleiding van de implementatie hiervan;
 • het begeleiden naar VCA-Certificatie;
 • opzetten, beschrijven en testen van calamiteitenplannen;
 • het begeleiden van verbetermanagement;
 • het organiseren en geven van opleidingen.
 • Kenmerkende diensten van QD&A zijn op het gebied van Milieu:
 • het doorlichten van processen;
 • het opzetten en verzorgen van opleidingen;
 • het ontwerpen en de implementatie van milieuzorgsystemen (ISO-14000);
 • het begeleiden bij het aanvragen van milieuvergunningen;
 • het verzorgen van milieustudies en -onderzoek.

arbo

E. van Dintelstraat 20 | 3201 KX Spijkenisse | 06 53 84 05 77 | info@qda.nl